Новини

Інформація щодо подання до ВРУ проєктів Законів про професійну (професійно-технічну) освіту

Шановні колеги!

ВАПП інформує щодо подання до ВРУ двох законопроєктів про професійну (професійно-технічну) освіту – № 4207 та № 4207-1.

Просимо вивчити зміст цих законопроєктів, обговорити їх у колективах закладів професійної(професійно-технічної) освіти та надати до 25.11.2020 пропозиції, зауваження, рекомендації щодо визначення позиції ВАПП:

  • підтримати певний законопроєкт із врахуванням пропозицій і зауважень;
  •  повернення одного із них чи обох на доопрацювання;
  •  створення робочої групи для розроблення на  базі запропонованих законопроєктів нової редакції закону як інтегрованого варіанту із врахуванням зауважень та пропозицій громадськості.

З повагою, К. Мірошниченко

097-209-84-73,  Miroshicenko_prof@ukr.net

Uncategorized, Новини

20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ З 11.00 ПО 13.00 В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАГОЇ ВИСТАВКИ «Освіта та кар’єра-2020» відбудеться Студія корпоративного тимбілдингу «ОСОБИСТІСНИЙ БРЕНД ПЕДАГОГА-ПРОФЕСІОНАЛА В ОСВІТІ»

Організатор: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Модератори:

Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент.

Мірошниченко Катерина Борисівна, президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти.

Спікери:

Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з навчальної роботи, магістр з економічної кібернетики;

Студінський Володимир Аркадійович, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор історичних наук, доцент, заслужений краєзнавець України;

Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат політичних наук, доцент;

Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», магістр з психології;

Студінська Галина Яківна, директор ПП «Науково-дослідний навчальний центр «ПринцепС» м. Малина, доктор економічних наук.

Ключові стейкґолдери:

Василиненко Віктор Михайлович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;

Гончаров Едуард В’ячеславович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області;

Стасюк Володимир Васильович, директор Івано-Франківського базового медичного коледжу;

Юденкова Олена Петрівна, директор ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»;

Харітоненко Леся Анатоліївна, директор ТОВ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів «Міжнародна школа «M’Andryk», переможниця обласного етапу конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2020» у номінації «Зарубіжна література», експерт з інституційного аудиту та сертифікації вчителів

Цільова аудиторія: Педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти

Ключові проблеми:

  • Формула персонального бренду педагога-акмепрофесіонала.
  • Стратегія брендінгу педагога у віртуальному просторі.
  • Середовище розвитку бренду: заклад освіти, колектив, однодумці.
  • Омолодження бренду: приведення у відповідність до викликів сучасності.
  • Підтримка розвитку бренду педагога.
  • Бренд-менеджмент в освіті.
  • Інтерв’ю з освітянами, ім’я яких стало професійним брендом.

LMS «Профосвіта»

https://79914289.myownmeeting.net

Код доступу: прізвище, ім’я учасника

Uncategorized, Новини

У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ БОРОДІНОЇ Н.А., ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, СЕРТИФІКОВАНОГО ЕКСПЕРТА НАЗЯВО З ТЕМИ: «СУЧАСНІ СТАНДАРТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ»

21 жовтня 2020 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулося загальноінститутське відкрите заняття професора кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну, доктора технічних наук  Бородіної Наталії Анатоліївни з теми «Сучасні стандарти з охорони праці».  Заняття проводилось в дистанційному режимі з використанням технологій дистанційної освіти.

На занятті були присутні 40 слухачів курсів підвищення кваліфікації категорії «старші майстри».

Особливістю заняття було те, що на нього були запрошені колеги з інших закладів вищої освіти: професор Технічного університету «Метінвест політехніка», к.с-г.н., доц. Заплатинський Василь Миронович, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н, доц. Карабін Василь Васильович,   професор Криворізького національного університету, д.т.н., професор Лапшин Олександр Олександрович, професор Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” д.т.н., професор Чеберячко Сергій Іванович, доктор економічних наук.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомились із новітніми тенденціями, які прослідковуються в сучасних стандартах охорони праці, а саме: усвідомлення промислової безпеки, концепцією системи безпечної праці на підприємствах за ергономічним критерієм. Крім цього, під час заняття необхідно було сформувати завдання для слухачів, виконати це завдання та підвести підсумки спільної роботи. Результатом повинні бути сформовані навички формування на робочому місці безпечного середовища та уміння впроваджувати в їх професійну діяльність.

Під час семінарського заняття були визначені складники, з яких формується безпека праці, з урахування людського чинника і згідно із вимогами сучасних стандартів і їх адаптацією до міжнародних вимог. Також зазначено основні елементи усвідомленої промислової безпеки, яка є основою системи управління охорони праці організації. Наталія Анатоліївна обґрунтувала важливість вирішення питання щодо організації безпечних умов праці, усвідомлення працівниками необхідності дотримання вимог цих умов та поведінки у  певних ситуаціях. Слухачі оцінювали інформацію доповідача, висловлювали свою думку та давали відповідь на конкретні запитання.

Розвиток закладів освіти інноваційного типу, які повинні відповідати вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових організаційних форм навчання і виховання, оновлення змісту навчально-виховного процесу. Необхідність підвищення рівня вищої освіти потребує розробки нової стратегії і тактики викладання.

    Після завершення відкритого семінарського заняття відбулося обговорення в якому взяли участь: директор БІНПО, доктор педагогічних наук, професор Сидоренко В.В., професор кафедри МПОтаСГД БІНПО Студінський В.А., професор Технічного університету “Метінвест політехніка”, к.с-г.н., доц. Заплатинський В. М., професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н, доц. Карабін В. В.,   професор Криворізького національного університету, д.т.н., професор Лапшин О. О., професор Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” д.т.н., професор Чеберячко С. І., доктор економічних наук, професор кафедри ППтаМ Хлобистов Є.В., завідувач кафедри ТНОптаД к.с.-г.н., доцент Сахно О.В., к.т.н., доцент Уряднікова І.В., доцент кафедри МПОтаСГД БІНПО Масліч С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри ППтаМ Верченко Н.В., в.о. заступника директора БІНПО к.п.н., Лукіянчук А.М., в.о. заступника директора з навчальної роботи, ст.викладач кафедри ТНОПтаД Денисова А.В., завідувачка кафедри ППтаМ, ст. викладач Харагірло В.Є.

Під час обговорення було відзначено високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного семінарського заняття, його актуальність, фаховість, доступність та легкість для розуміння. Професором Бородіною Н.А. представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання. Семінарське заняття досягло своєї мети, проведене на належному науково-методичному рівні.

Uncategorized

У БІНПО ВІДБУВСЯ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
СЕМІНАР ДЛЯ СТАРШИХ МАЙСТРІВ ЗП(ПТ)О З ТЕМИ: «РОЗВИТОК
ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА»

21 жовтня 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбувся Регіональний науково-практичний семінар старших майстрів ЗП(ПТ)О «Розвиток інноваційної культури педагогів у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика», який було проведено спільно з НМЦ ПТО у Черкаської області.

У заході взяли участь понад 70 старших майстрів та керівників ЗП(ПТ)О з Донецької, Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Черкаської областей.

Учасники регіонального семінару долучились до обговорення актуальних питань щодо розвитку інноваційної культури педагогів у системі професійної (професійно-технічної) освіти.

З вітальним словом до учасників семінару звернулася в.о.заступниці директорки БІНПО Денисова Анастасія Володимирівна, яка зазначила, що організація таких заходів – це чудова нагода для фахівців з різних регіонів нашої країни обмінятися науковим та практичним досвідом, новими напрацюваннями, методиками.

На семінарі з доповідями виступили співорганізатори заходу: Мартинюк Наталія Вікторівна, директорка НМЦ ПТОу Черкаської області, яка визначила організаційні умови професійного розвитку майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О.

Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, представила досвід роботи БІНПО з організації інноваційної діяльності як чинника професійного розвитку педагога.

У виступі Баркарь Вікторії Іванівни, директорки ДНЗ «Біліцький професійний ліцей» Донецької області схарактеризовано роль старшого майстра при впровадженні ефективних форм організації праці майстрів виробничого навчання.

Яскравими та емоційно забарвленими запам’яталися колегам виступи Резнік Олени Миколаївни (ДНЗ «Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну») на тему: «Роль старшого майстра в організації інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О», Літвинової Галини Микитівни (ДНЗ «Черкаське вище професійне училище») на тему: «Розвиток інноваційної культури педагогів у системі освіти дорослих», Андрусенко Любов Петрівни, (ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти», Сумська обл.) на тему: «Дуальна система підготовки робітничих кадрів: досвід та перспективи», Широкої Наталі Павлівни (Херсонське ВПУ ресторанного господарства)на тему: «Новітні виробничі технології – запорука якісної професійної освіти».

В умовах пандемії неможливо залишатися стороннім спостерігачем, а новий формат діяльності закладів освіти має відповідати реаліям організації освітнього процесу з виконанням умов захисту та збереження здоров’я та життя співробітників, їх сімей, слухачів, студентів, здобувачів освіти. Саме на такі аспекти звернула увагу Клятенко Марина Анатоліївна, старший майстер Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука, представляючи досвід роботи закладу у доповіді: «Організація виробничого навчання в умовах карантину».

Старший майстер Криворізького професійного гірничо-електромеханічного ліцею Бабич Олена Миколаївна визначила алгоритм управлінських дії старшого майстра щодо розвитку творчих здібностей майстрів виробничого навчання.

Коваленко Олександр Михайлович (ДНЗ «Буцький політехнічний професійний ліцей», Черкаська обл.)виступив з доповіддю: «Інтерактивна технологія навчання та її роль в удосконаленні освітнього процесу закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Сподіваємось, що професійна дискусія та обмін досвідом між модераторами та учасниками Регіонального семінару дадуть новий імпульс професійному розвитку педагогічних працівників, сприяють подальшому розвиткуінноваційної культури педагогів у системі освіти дорослих та впровадженню сучасних технологій у діяльність ЗП(ПТ)О.

Uncategorized

У БІНПО ВІДБУЛАСЬ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

11 листопада 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освітивідбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства».

Співорганізаторами конференції виступили: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина), Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща).

Пленарне засідання конференції розпочала Тетяна ІЩЕНКО, к. п. н., професор, директор Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», яка у своєму привітальному слові розповіла про стан сучасного цифрового освітнього середовища, а також окреслила проблеми та перспективи його розвитку. У пленарному засіданні взяв участь заступник міністра освіти і науки України Артур СЕЛЕЦЬКИЙ, у доповіді якого було визначено основні вектори розвитку цифрових технологій у освіті та особливості.

Цікавими та насиченими інформацією були виступи Юрія МАЦИКа, директора директорату розвитку цифрової інфраструктури Міністерства цифрової трансформації України, Олександра ЯКИМЕНКа, першого заступника голови Державної служби якості освіти України, Ельміри МІРЗАЛІЄВої, доктора філософії PhD, професора, завідувачки кафедри «Інноваційна освіта та інформаційні технології» філії АТ «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбильській області, м. Тараз, Республіка Казахстан, Наталії МОРЗЕ, д. п. н., професора кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка та інших поважних гостей.

Вікторія СИДОРЕНКО, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України презентувала інноваційне освітньо-цифрове середовище для безперервного професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації LMS «ПРОФОСВІТА». Професійна значущість використання освітньої платформи «Профосвіта» (зареєстровано більше 5000 учасників) як освітньо-цифрового середовища полягає в трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, формування європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими стейкголдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти продовжив роботу конференції у рамках секції «Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою» (модератори Вікторія СИДОРЕНКО та Олександр САХНО). На захід було зареєстровано понад 270 учасників, які  представляли різні області та регіони України.

Спікери конференції презентували широке коло доповідей. Доцент Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Михайло ЖУК розкрив у своїй доповіді напрями цифрових трансформації та освітні виклики поколінь “Z” та “A”; доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної вищої освіти Віра ГРЯДУЩА представила доповідь на тему: «Візуалізація освітнього контенту в умовах дистанційної освіти»; професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського Надія БІЛИК розкрила аспекти адаптивно-педагогічного управління проєктуванням електронного освітнього контенту шкіл новаторства; директор ТОВ “Заклад загальної середньої освіти “Міжнародна школа М’Андрик” Леся ХАРІТОНЕНКО презентувала досвід з організації комунікація онлайн: заняття без меж та кордонів; начальник навчально-методичного відділення Житомирського навчального центру підготовки поліцейських Анастасія КАЗЬМЕРЧУК визначилареалії та перспективи онлайн-освіти; директор Коледжу Університету Короля Данила Інна ВАРВАРУК схарактеризувала “коронований” дистанційний простір у закладах фахової передвищої освіти, його нові виклики та переваги.

Ґрунтовними та багатоаспектними були виступи, які об’єднала єдина сучасна тема – діджиталізація. Особливою тезою, яка проходила лейтмотивом доповідей, стала проблема організації освітнього закладу в умовах карантину, спричиненого коронавірусом, організації дистанційне навчання та наслідків впливу цих форм навчання на освіту та на соціум. Розвиток цифрових та професійних компетентностей педагогів та учнів, інструментарій для організації дистанційного навчання, цифрова освіта – це лише мала частка тих проблем, які порушили спікери конференції. Робота секції тривала три години, але численні коментарі та доповнення свідчили про інтерес та небайдужість учасників до порушених проблем.

1 2 3 4
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound