Новини

Інформація щодо подання до ВРУ проєктів Законів про професійну (професійно-технічну) освіту

Шановні колеги!

ВАПП інформує щодо подання до ВРУ двох законопроєктів про професійну (професійно-технічну) освіту – № 4207 та № 4207-1.

Просимо вивчити зміст цих законопроєктів, обговорити їх у колективах закладів професійної(професійно-технічної) освіти та надати до 25.11.2020 пропозиції, зауваження, рекомендації щодо визначення позиції ВАПП:

 • підтримати певний законопроєкт із врахуванням пропозицій і зауважень;
 •  повернення одного із них чи обох на доопрацювання;
 •  створення робочої групи для розроблення на  базі запропонованих законопроєктів нової редакції закону як інтегрованого варіанту із врахуванням зауважень та пропозицій громадськості.

З повагою, К. Мірошниченко

097-209-84-73,  Miroshicenko_prof@ukr.net

Uncategorized, Новини

20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ З 11.00 ПО 13.00 В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАГОЇ ВИСТАВКИ «Освіта та кар’єра-2020» відбудеться Студія корпоративного тимбілдингу «ОСОБИСТІСНИЙ БРЕНД ПЕДАГОГА-ПРОФЕСІОНАЛА В ОСВІТІ»

Організатор: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Модератори:

Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент.

Мірошниченко Катерина Борисівна, президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти.

Спікери:

Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з навчальної роботи, магістр з економічної кібернетики;

Студінський Володимир Аркадійович, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор історичних наук, доцент, заслужений краєзнавець України;

Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат політичних наук, доцент;

Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», магістр з психології;

Студінська Галина Яківна, директор ПП «Науково-дослідний навчальний центр «ПринцепС» м. Малина, доктор економічних наук.

Ключові стейкґолдери:

Василиненко Віктор Михайлович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;

Гончаров Едуард В’ячеславович, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області;

Стасюк Володимир Васильович, директор Івано-Франківського базового медичного коледжу;

Юденкова Олена Петрівна, директор ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»;

Харітоненко Леся Анатоліївна, директор ТОВ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів «Міжнародна школа «M’Andryk», переможниця обласного етапу конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року – 2020» у номінації «Зарубіжна література», експерт з інституційного аудиту та сертифікації вчителів

Цільова аудиторія: Педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти

Ключові проблеми:

 • Формула персонального бренду педагога-акмепрофесіонала.
 • Стратегія брендінгу педагога у віртуальному просторі.
 • Середовище розвитку бренду: заклад освіти, колектив, однодумці.
 • Омолодження бренду: приведення у відповідність до викликів сучасності.
 • Підтримка розвитку бренду педагога.
 • Бренд-менеджмент в освіті.
 • Інтерв’ю з освітянами, ім’я яких стало професійним брендом.

LMS «Профосвіта»

https://79914289.myownmeeting.net

Код доступу: прізвище, ім’я учасника

Uncategorized, Новини

У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ БОРОДІНОЇ Н.А., ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, СЕРТИФІКОВАНОГО ЕКСПЕРТА НАЗЯВО З ТЕМИ: «СУЧАСНІ СТАНДАРТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ»

21 жовтня 2020 р. у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулося загальноінститутське відкрите заняття професора кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну, доктора технічних наук  Бородіної Наталії Анатоліївни з теми «Сучасні стандарти з охорони праці».  Заняття проводилось в дистанційному режимі з використанням технологій дистанційної освіти.

На занятті були присутні 40 слухачів курсів підвищення кваліфікації категорії «старші майстри».

Особливістю заняття було те, що на нього були запрошені колеги з інших закладів вищої освіти: професор Технічного університету «Метінвест політехніка», к.с-г.н., доц. Заплатинський Василь Миронович, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н, доц. Карабін Василь Васильович,   професор Криворізького національного університету, д.т.н., професор Лапшин Олександр Олександрович, професор Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” д.т.н., професор Чеберячко Сергій Іванович, доктор економічних наук.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомились із новітніми тенденціями, які прослідковуються в сучасних стандартах охорони праці, а саме: усвідомлення промислової безпеки, концепцією системи безпечної праці на підприємствах за ергономічним критерієм. Крім цього, під час заняття необхідно було сформувати завдання для слухачів, виконати це завдання та підвести підсумки спільної роботи. Результатом повинні бути сформовані навички формування на робочому місці безпечного середовища та уміння впроваджувати в їх професійну діяльність.

Під час семінарського заняття були визначені складники, з яких формується безпека праці, з урахування людського чинника і згідно із вимогами сучасних стандартів і їх адаптацією до міжнародних вимог. Також зазначено основні елементи усвідомленої промислової безпеки, яка є основою системи управління охорони праці організації. Наталія Анатоліївна обґрунтувала важливість вирішення питання щодо організації безпечних умов праці, усвідомлення працівниками необхідності дотримання вимог цих умов та поведінки у  певних ситуаціях. Слухачі оцінювали інформацію доповідача, висловлювали свою думку та давали відповідь на конкретні запитання.

Розвиток закладів освіти інноваційного типу, які повинні відповідати вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових організаційних форм навчання і виховання, оновлення змісту навчально-виховного процесу. Необхідність підвищення рівня вищої освіти потребує розробки нової стратегії і тактики викладання.

    Після завершення відкритого семінарського заняття відбулося обговорення в якому взяли участь: директор БІНПО, доктор педагогічних наук, професор Сидоренко В.В., професор кафедри МПОтаСГД БІНПО Студінський В.А., професор Технічного університету “Метінвест політехніка”, к.с-г.н., доц. Заплатинський В. М., професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н, доц. Карабін В. В.,   професор Криворізького національного університету, д.т.н., професор Лапшин О. О., професор Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” д.т.н., професор Чеберячко С. І., доктор економічних наук, професор кафедри ППтаМ Хлобистов Є.В., завідувач кафедри ТНОптаД к.с.-г.н., доцент Сахно О.В., к.т.н., доцент Уряднікова І.В., доцент кафедри МПОтаСГД БІНПО Масліч С.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри ППтаМ Верченко Н.В., в.о. заступника директора БІНПО к.п.н., Лукіянчук А.М., в.о. заступника директора з навчальної роботи, ст.викладач кафедри ТНОПтаД Денисова А.В., завідувачка кафедри ППтаМ, ст. викладач Харагірло В.Є.

Під час обговорення було відзначено високий науково-теоретичний та методичний рівень проведеного семінарського заняття, його актуальність, фаховість, доступність та легкість для розуміння. Професором Бородіною Н.А. представлено цікавий ілюстративний матеріал, вдало використано технічні засоби навчання. Семінарське заняття досягло своєї мети, проведене на належному науково-методичному рівні.

Новини

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА ВІДЗНАЧАЄ 80-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Останні місяці навчальні заклади почали готуватися до відзначення знаменної дати – 80-річчя з нагоди створення державної системи профтехосвіти: на сайті навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі НМЦ ПТО) розміщувались інформації навчальних закладів про проведені заходи, неповторні особистості, які на сьогодні працюють, про ветеранів та видатних випускників .

 З нагоди 80-річчя існування системи профтехосвіти понад 600 працівників різних категорій  і непрацюючих ветеранів відзначено нагородами   різного рівня: Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровської обласної ради, Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Дніпропетровської обласної організації ВАПП, роботодавців, профспілок та інших громадських організацій.

      Дніпропетровською обласною організацією ВАПП спільно з НМЦ ПТО видано збірник «ПРОФТЕХОСВІТА ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ на початку ХХІ століття».

Збірник складається з п’яти розділів:

 • структура контингенту здобувачів освіти,
 • мережа ЗП(ПТ)О,
 •  нове в професійній (професійно-технічній) освіті,
 • персоналії, які презентують внесок регіону у розвиток професійної (професійно-технічної) освіти, 
 • відомі особистості в історії професійно-технічної освіти Дніпропетровщини.

       Збірник буде розміщено на сайті НМЦ ПТО в розділі «80 років П(ПТ)О» і в розділі «Новинки в сфері П(ПТ)О»    підрозділ «Література» та направлено електронною поштою навчальним закладам. Один екземпляр збірника передано до створеного музею Дніпровського центру професійно-технічної освіти, де формується експозиція «ПТО – 80 років».

29 вересня 2020р. за ініціативи Дніпропетровської обласної організації ВАПП, навчально-методичного центру та за участі департаменту освіти і науки облдержадміністрації в режимі відеозв’язку було проведено спілкування керівників, ветеранів закладів освіти на якому поінформовано про відзначення нагородами працівників і ветеранів профтехосвіти та презентовано збірник «ПРОФТЕХОСВІТА ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ на початку ХХІ століття».

У Кривому Розі за ініціативи громадської спілки «Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто» та за участі влади, соціальних партнерів проведено конференцію за темою: «Кривий Ріг – рідне місто! Профтехосвіті 80 років».

В рамках заходу лунали виступи, привітання керівників підприємств, міської служби зайнятості, голів галузевих профспілок, керівників, ветеранів ПТО, науковців.

Ветерани, педагоги отримали багато відзнак, нагород від національних та регіональних структур.

Обласні, міські заходи переміщуються  у педколективи ЗП(ПТ)О.

З великою впевненістю можемо сказати – це саме ті моменти, які стверджують авторитет людини праці, професійної освіти в суспільстві, що є пріоритетом, проголошеним Міністерством освіти і науки України.

Профтехосвітяни Дніпропетровщини, користуючись нагодою, вітають усіх колег України!

Все буде ПТО!

1 2 3
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound